Ovčarsko-kablarska klisura

Бањски поток

Део тока Бањског потока са одликама кањона, неколико слапова и великом бигреном терасом привлачи пажњу великог броја посетилаца. За љубитеље фотографије је посебно изазован. До ове локације можете доћи када из Овчар Бање кренете ка ауто-кампу, након преласка преко старог корита Западне Мораве скренете лево, одмах потом прелазите преко потока и пратите пут који води уз поток. Након десетак минута хода пут ће се удаљити од потока, мало јачим успоном неких 300м. Када успон буде блажи, изнад пута се налази неколико викендица, уочићете стазу која води на доле кроз букову шуму. Овај део стазе је око 200м, код самог потока је стрм (не препоручује се посета када је стаза влажна). Од Овчар Бање до скретања у шуму је око 1200м, односно 1400м до самих слапова.

*Молимо посетиоце да целу деоницу пређу пешице, због узаног пута, проблема са паркирањем и окретањем аутомобила на путу изнад потока.

„ЦЕР СА КАБЛАРА“

Стабло храста цера на планини Каблар представља посебно вредан и јединствен примерак ове врсте у Србији. Аутохтоног је порекла, очуван је и виталан представник некадашњих чистих шума цера (Quercetum cerridis) које су пре два века прекривале обронке планине Каблар.

Стабло „Цера са Каблара“ је најрепрезентативније стабло своје врсте у Србији. Има висину од 21m, пречник крошње 22,7m и обим дебла 5,30m. Старост стабла према предању, али и достигнутим дендрометријским карактеристикама се процењује на око 250 година. Стабло је доброг здравственог стања и виталности. Налази се на ливади у подножју стрме падине на осами због чега је декоративна вредност стабла цера изразита и доприноси атрактивности околног простора.

Стабло цера се налази на северним обронцима планине Каблар, у селу Рошци, на месту званом „Ливада под гајом“. По административно-територијалној подели „Цер са Каблара“ се налази на подручју града Чачка, К.О. Рошци на к.п. 2360/1.

Положај „Цера са Каблара“ одређен је централним географским координатама, по Гаус-Кригеру : х – 49 64 584 y – 74 35 706

„ВРЕЛСКА ПЕЋИНА“

Врелска пећина се налази на западним падинама Овчара у долини Бањског потока. До пећине се најлакше стиже планинарском стазом бр. 6 Дебела гора, удаљена је око 2км од ауто-кампа. Троугласти отвор пећине има ширину од 3м и висину 1,5м. Пећински канал исте ширине, али мање висине на првих 15м прекривен је песком и шљунком. После једне мање степенице по дну пећине каналом ширине 2,3м и висине 1,2м тече подземни ток. Даље се пружа канал, дужине 25м, на чијем је дну наталожен дебео слој глине. Пећина се завршава мањим проширењем у чијем је дну сифонско језеро пречника 7м , дубине до 3м. Дужина испитаних канала је 56м. Врелска пећина је типична речна проста пећина.