О ОВЧАРСКО-КАБЛАРСКОЈ КЛИСУРИ

Овчарско-кабларска клисура се налази у централном делу Србије, у оквиру Западног Поморавља, а раздваја високу Шумадију, на северу, од Драгачева и Старовлашко-рашке висије на југу. 

Спада у она подручја Србије која својим природним вредностима и споменичким лепотама привлаче пажњу већ вековима.

биодиверзитет

Овчарско-кабларска клисура представља центар флорног диверзитета и спада у подручја са изузетним флористичким, фаунистичким вредностима.

КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКО НАСЛЕЂЕ

Поред природних лепота, туристички потенцијал Овчарско-кабларске клисуре представља и велики број православних манастира окружених шумама, водом и стенама. 

Због постојања десет манастира и два света места у Овчарско-кабларској клисури, она је позната и као „Српска Света Гора“.